Totongi Ma'u Mafai ki he Ngaahi Taulanga $1 Miliona ko e 'inasi ki he Pule'anga Tonga

Print
Category: LATEST PAT NEWS
Published Date Written by Super User

 

NA’E FOAKI ATU ‘E HE SEA ‘O E POATE ‘A E KAU TALEKITA, STEPHEN EDWARDS KI HE MINISITA KI HE NGAAHI PISINISI ‘A E PULE’ANGA, HON. POASI MATAELE TEI ‘I HE ‘AHO 25 NOVEMA, 2015 ‘A E SIEKE $1 MILIONA KO E TOTONGI ‘INASI (DIVIDEND) KI HE PULE’ANGA TONGA ‘I HE ‘ENE FAKATAHA FAKATA’U 2015.

NA’E ME’A ‘I HE FAKATAHA NI ‘A E MINISITA KI HE NGAAHI PISINISI ‘A E PULE’ANGA HON. POASI MATAELE TEI, PULE LAHI KI HE POTUNGAUE NGAAHI PISINISI ‘A E PULE’ANGA, SEA ‘O E POATE MO E KAU TALEKITA, PULE LAHI ‘O E MA’U MAFAI PEA MO E KAU TAKI NGAUE.

KO E ‘INASI ENI MEI HE TUPU HAOHAOA $2.6 MILIONA ‘A E MA’U MAFAI KI HE TA’U FAKAPA’ANGA 30 SUNE 2015 PEA KO E MA’OLUNGA TAHA ENI ‘O E TUPU HAOHAOA KUO A’USIA ‘E HE POATE TAULANGA HILI IA ‘A E TA’U ‘E HONGOFULU MA ONGO ‘E NE FAKAHOKO FATONGIA.

‘E TOTONGI ATU FOKI MO E TUKUHAU $503, 406.23.

‘OKU ‘I AI FOKI ‘A E NGAAHI NGAUE LALAHI ‘A E MA’U MAFAI ‘OKU ‘AMANAKI KE FAKAHOKO ‘I HE TA’U 2016 ‘A IA KO HONO FAKALAHI ‘A E UAFU KUINI SALOTE FAKALOTOFONUA ‘I HE TOKONI ‘A E PULE’ANGA SIAPANI FE’UNGA TOP60 MILIONA. KO E LAHI ‘O E UAFU NI KO E MITA ‘E 315 PE KO E HEKETA ‘E 2.38 PEA KAU AI MO E FALE TALITALI’ANGA KAKAI.

KO E NGAUE NI ‘OKU FAKAFUOFUA KE KAMATA ‘I FEPUELI 2016 ‘O KAKATO KI HE TA’U 2018.

KUO MAAU FOKI MO E PALANI FAKALAKALAKA KI HE TAU’ANGA ‘IOTE ‘I HE UAFU VUNA PEA MO E MATATAHI ‘O NUKU’ALOFA ‘O A’U MAI KI HE UAFU ‘AMELIKA. ‘E NGAOHI ‘A E MATAATAHI ‘ONE’ONE KI HE KAUKAU’ANGA PEA KO E UAFU ‘AMELIKA ‘E NGAOHI IA KE TAU KI AI ‘A E NGAAHI ‘IOTE LALAHI.

KO E PALANI ‘O E FAKLAKALAKA NI NA’E TAA ‘I HE ‘E HE KAUTAHA ‘ENISINIA MEI NU’USILA KO E BECA PEA ‘OKU LOLOTONGA NGAUE ‘A E MA’U MAFAI KI HONO KUMI HA PA’ANGA KE FAKAHOKO ‘AKI ‘A E NGAUE NI.

 

We have 40 guests and no members online

2011 Totongi Ma'u Mafai ki he Ngaahi Taulanga $1 Miliona ko e 'inasi ki he Pule'anga Tonga - Ports Authority Tonga. | Web Development, Design and Administrator by Ports Authority Tonga
Powered by Joomla 1.7 Templates