Ports Authority Act 1998

Print
Category: REGULATIONS
Published Date Written by Super User
Ports Authority Act 1998 Lao ki he Mafai ki he Ngaahi Taulanga 1998 01 October 1998
1999-0201 Ports Authority (Miscellaneous Port Tariff) Standing Order 1999 Tu‘utu‘uni Tu‘uma‘u (Totongi Taulanga Kehe) ‘a e Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga 1999 07 June 1999
2003-0261 amended by... Ports Authority (Miscellaneous Port Tariff) (Amendment) Standing Orders 2003 fakatonutonu 'e he... Ngaahi Tu‘utu‘uni Tu‘uma‘u (Fakatonutonu) ‘a e Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga (Ngaahi Totongi Taulanga Kehe) 2003 01 January 2003
2004-0019 amended by... Ports Authority (Miscellaneous Port Tariff) (Amendment) Standing Orders 2004 fakatonutonu 'e he... Ngaahi Tu‘utu‘uni Tu‘uma‘u (Fakatonutonu) ‘a e Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga (Ngaahi totongi Taulanga Kehe) 2004 01 January 2004
1999-0200 Ports Authority (Overseas Vessels Tariff Fees) Notice Fanongonongo 07 June 1999
2002-0005 amended by... Ports Authority (Overseas Vessels Tariff Fees) (Amendment) Standing Orders (2) 2002 fakatonutonu 'e he... Ngaahi Tu‘utu‘uni Tu‘uma‘u (Fakatonutonu) ‘a e Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga (Ngaahi Totongi ‘o e Ngaahi Vaka Muli) 2002 01 January 2002
2002-0400 amended by... Ports Authority (Overseas Vessels Tariff Fees) (Amendment) Standing Orders 2002 fakatonutonu 'e he... Ngaahi Tu‘utu‘uni Tu‘uma‘u (Fakatonutonu) ‘a e Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga (Ngaahi Totongi ‘o e Ngaahi Vaka Muli) 2002 01 January 2002
2003-0260 amended by... Ports Authority (Overseas Vessels Tariff Fees) (Amendment) Standing Orders 2003 fakatonutonu 'e he... Ngaahi Tu‘utu‘uni Tu‘uma‘u (Fakatonutonu) ‘a e Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga (Ngaahi Totongi ‘o e Vaka Muli) 2003 01 January 2003
2006-0005 Ports Authority (Provision of Information by Ships Masters) Code of Practice 2006 Tu‘utu‘uni Fakangaue 2006 'a e Ma'u Mafai ki he Ngaahi Taulanga (Fekau'aki mo e ngaahi Fakamatala/Lekooti ke 'omai 'e he 'Eikivaka) 06 April 2006
2003-0017 Ports Authority Act Notice 2003 Fanongonongo Lao ki he Ma‘u Mafai ki he Ngaahi Taulanga 1998 01 January 2003

We have 60 guests and no members online

2011 Ports Authority Act 1998 - Ports Authority Tonga. | Web Development, Design and Administrator by Ports Authority Tonga
Powered by Joomla 1.7 Templates